Verksamhetsbeskrivningar för svenska företag

Reningsverk i Öjebyn

Piteå Renhållning och Vatten AB
Org.nr: 556057-1274
Bolaget har till föremål för sin verksamhet att transportera, mellanlagra och behandla avfall, svara för deponi- och restproduktshanterings- och återvinningsfrågor. Bolaget skall även äga de allmänna vatten- och avloppsa ...