Verksamhetsbeskrivningar för svenska företag

Reningsverk i Nybro

Nybro Elnät AB
Org.nr: 556058-4897
Bolaget skall främja utvecklingen i Nybro komun genom att bedriva Elnätsverksamhet och Vatten- och avloppsverksamhet samt därmed förenlig verksamhet. I det fall det är ändamålsenligt får bolaget även bedriva verksamhet ...