Verksamhetsbeskrivningar för svenska företag

Reningsverk i Norrtälje

Roslagens VA-Teknik AB
Org.nr: 556869-3922
Bolaget skall bedriva service, drift, konsultation och försäljning inom VA-teknik samt underhåll, handel med och förvaltning av fastigheter och därmed förenlig verksamhet. Även service, reparation och handel med motorcyk ...
Roslagens Vattenteknik AB
Org.nr: 556871-1351
Aktiebolagets verksamhet ska vara att bedriva bygg & vatten- konsultverksamhet, byggverksamhet, bygg och vattenrenings- systemsutveckling, försäljning samt handel med värdepapper, och därmed förenlig verksamhet.