Verksamhetsbeskrivningar för svenska företag

Reningsverk i Norrköping

Fonte Vattenreningsteknik AB
Org.nr: 556943-9952
Bolaget skall bedriva utveckling och försäljning av vatten- reningsprocesser och annan därmed förenlig verksamhet.
Norrköping Vatten och Avfall AB
Org.nr: 556526-9445
Bolaget skall producera och distribuera dricksvatten, att omhänderta och rena spillvatten och dagvatten, att producera slam och rena biogas samt att uppföra och underhålla erforderliga anläggningar för verksamheten samt ...
OP-service Norrköping AB
Org.nr: 556837-9548
Bolaget ska bedriva entreprenadverksamhet inom renhållning och miljö samt mekanisk verkstad och därmed förenlig verksamhet.
Sandens vatten- och avloppsförening, ek.för.
Org.nr: 716402-6184
Föreningen har till ändamål att främja medlemmarnas ekonomiska intressen genom att till lägsta möjliga pris leverera vatten till medlemmarnas fastigheter och ombesörja avlopp därifrån samt att driva annan därmed jämförli ...