Verksamhetsbeskrivningar för svenska företag

Reningsverk i Märsta

Sigtuna Vatten & Renhållning AB
Org.nr: 556959-9516
Föremålet för bolagets verksamhet är att inom Sigtuna kommun svara för vatten- och avloppsförsörjning och avfallshantering samt därmed förenlig verksamhet. Bolaget ska härutöver på kommunens uppdrag lämna information och ...
Stockholms rörinfodring AB
Org.nr: 556682-1632
Bolaget ska utföra VVS- och rörinspektioner samt underhållsarbete som tätning, reparationer samt nyinstallation av rörlednings- system och därmed förenlig verksamhet.