Verksamhetsbeskrivningar för svenska företag

Reningsverk i Lycke

Dalens Avloppsförening EF
Org.nr: 753300-2064
Att främja medlemmarnas ekonomiska intressen genom att uppföra och driva en avloppsreningsanläggning, avsedd att betjäna medlemmarnas fastigheter.
Lycke-Bremnäs VA EF
Org.nr: 769623-4926
Föreningen har till ändamål att främja medlemmarnas ekonomiska intressen genom att i vinstintresse anlägga, driva och underhålla ett dricksvatten- och avloppsledningssystem anslutet till det kommunala allmänna VA-nätet i ...
Matskärens Avloppsanläggning Ek. Förening
Org.nr: 753300-2189
Att främja medlemmarnas ekonomiska intressen genom att utföra, driva och underhålla en gemensam avloppsanläggning för medlemmarnas fastigheter inom byggnadsplaneområde Tjuvkil Norgård 1:4 m fl i Kungälvs kommun, Göteborg ...