Verksamhetsbeskrivningar för svenska företag

Reningsverk i Lindome

Hällesåker Slamsugning AB
Org.nr: 556842-0185
Föremålet för bolagets verksamhet är slamsugning, snöröjning, schaktningsarbeten, transport- och åkeriverksamhet och därmed förenlig verksamhet.
Mölndals Slamsugningsbolag AB
Org.nr: 556305-0136
Bolaget ska bedriva lastbilsåkeri, renhållnings- och slamsugningsverksamhet samt annan därmed förenlig verksamhet.