Verksamhetsbeskrivningar för svenska företag

Reningsverk i Lidingö

Stockholms Rens & Spol AB
Org.nr: 556805-2160
Bolaget skall bedriva avloppsrensning, trädgårds- och byggarbeten samt därmed förenlig verksamhet.
Storholmens Allservice AB
Org.nr: 556894-7732
Konsultativ verksamhet inom video, tele, data och film samt reparation av video, radio och tv. Reparation och service av motorer och båtar samt installation, service och försäljning av reningsverk.
Topas Vatten Service AB
Org.nr: 556819-9920
Bolaget ska bedriva installations- och eftermarknadstjänster, försäljning av reservdelar och kemikalier för produkter och anläggningar för vattenrening samt därmed förenliga verksamheter.