Verksamhetsbeskrivningar för svenska företag

Reningsverk i Leksand

Dala Vatten och Avfall AB
Org.nr: 556714-8555
Aktiebolagets verksamhet ska vara att för kommuner eller kommunala företag som är ägare av bolaget - ombesörja verksamhet inom allmänna vattentjänster innefattande produktion och distribution av renvatten samt avledning ...
Vansbro Teknik AB
Org.nr: 556821-3663
Bolaget har till föremål för sin verksamhet att äga och förvalta Vansbro kommuns vatten- och avloppsanläggningar samt avfallsanläggningar.