Verksamhetsbeskrivningar för svenska företag

Reningsverk i Kungsbacka

Norra Orust Vatten & Avlopp AB
Org.nr: 556855-3571
Företaget skall tillhandahålla vatten- och avloppstjänster till hushåll och företag genom anläggande och förvaltning av distributionsnät för detsamma, samt därtill hörande varor och tjänster.