Verksamhetsbeskrivningar för svenska företag

Reningsverk i Kristianstad

Skånska Högtrycksspolarna AB
Org.nr: 556623-1568
Bolaget skall bedriva högtrycksspolningar och handel med värde- papper samt därmed förenlig verksamhet.
Spolarna Göteborg AB
Org.nr: 559013-6676
Bolaget ska bedriva högtrycksspolning och infordring av avloppsstammar och därmed förenlig verksamhet.