Verksamhetsbeskrivningar för svenska företag

Reningsverk i Kattarp

Helsingborgs Fastighets Entreprenad AB
Org.nr: 556894-7187
Bolaget ska bedriva uthyrning av maskiner till grönytor och anläggningar samt industri, avloppsspolning och klottersanering, snö- & halkbekämpning, grönyteskötsel, maskinsopning, mark & kabelarbeten, skötsel & underhåll ...