Verksamhetsbeskrivningar för svenska företag

Reningsverk i Jönköping

MCM relining i Vätterstaden AB
Org.nr: 556984-0142
Bolaget skall bedriva relining, avloppsrenovering och därmed förenlig verksamhet. Dessutom skall bolaget kunna äga och förvalta fast egendom och värdepapper.