Verksamhetsbeskrivningar för svenska företag

Reningsverk i Johannishus

AM VA-service AB
Org.nr: 556776-6737
Bolagets verksamhet ska vara att bedriva installation och underhåll av vatten och avlopp, försäljning av VA-material, konsultverksamhet avseende planering av VA-anläggningar, grävnings- och schaktningsarbeten samt uthyrn ...