Verksamhetsbeskrivningar för svenska företag

Reningsverk i Ingarö

Björnö-Långviks AvloppsAB
Org.nr: 556497-3948
Bolaget har till föremål för sin verksamhet att äga och driva en avloppsanläggning med ledningsnät och avloppsreningsverk inom Ingarö, Värmdö kommun, samt att bedriva annan därmed förenligt verksamhet.