Verksamhetsbeskrivningar för svenska företag

Reningsverk i Huddinge

BW Transport AB
Org.nr: 556726-5557
Aktiebolaget ska bedriva åkeriverksamhet med lastbil samt rederiverksamhet och därmed förenlig verksamhet.
Ingeniör M Andersson Högtrycksspolning AB
Org.nr: 556778-8178
Bolaget ska bedriva försäljning och service av pumpar, entreprenad och underhåll, samt underhåll av avloppsnät, översyn och underhåll av vattenanläggningar samt därmed förenlig verksamhet.