Verksamhetsbeskrivningar för svenska företag

Reningsverk i Hässleholm

Hässleholms Vatten AB
Org.nr: 556594-2926
Bolaget har till föremål för sin verksamhet att - vara huvudman för allmän VA-anläggning inom Hässleolms kommun -bolaget förutsätts vidare uppföra eller förvärva erforderliga anläggningar och utrustning för sin verksamhe ...