Verksamhetsbeskrivningar för svenska företag

Reningsverk i Grebbestad

Greby Mark o Fastigheter AB
Org.nr: 556897-5204
Bolaget ska bedriva mark- och fastighetsutveckling samt bedriva därmed förenlig verksamhet.
Greby Norra VA Ekonomiska förening
Org.nr: 769630-2392
Föreningen har till ändamål att främja medlemmarnas ekonomiska intresse genom att anlägga, driva och underhålla ett lokalt ledningssystem för vatten, avlopp och bredband samt vidareförsälja vatten. Medlemmarna deltar gen ...