Verksamhetsbeskrivningar för svenska företag

Reningsverk i Göteborg

Gryaab AB
Org.nr: 556137-2177
Det kommunala ändamålet är att medverka i en långsiktigt hållbar samhällsutveckling genom att införa och driva system som kostnadseffektivt samlar in och behandlar avloppsvatten inom ägarkommunerna. Bolaget har till för ...
RD Rent Dagvatten AB
Org.nr: 556888-9108
Föremålet för bolagets verksamhet är att tillhandahålla, sälja och installera hela eller delar av systemlösningar för rening av dagvatten.
Rena rör i väst AB
Org.nr: 556921-8927
Avloppsrengöring med förenlig verksamhet.
Rena Viken EF
Org.nr: 716445-1515
Att sörja för att medlemmarna får in rent vatten i sina fastigheter och att medlemmarna blir av med smutsigt vatten.