Verksamhetsbeskrivningar för svenska företag

Reningsverk i Fjärås

Gällinge Stefans Gräv AB
Org.nr: 556991-1836
Aktiebolaget ska bedriva gräv- och schaktningsrörelse, bergspräckning, försäljning av reningsverk, samt service- verksamhet på avloppsanläggningar och därmed förenlig verksamhet.