Verksamhetsbeskrivningar för svenska företag

Reningsverk i Filipstad

Filipstads Miljösanering AB
Org.nr: 556520-2289
Bolaget skall bedriva åkeri- och entreprenörverksamhet (renhållning, återvinning, sanering och konsulterande verksamhet),äga och förvalta fastigheter, handel med värdepapper samt därmed förenlig verksamhet.