Verksamhetsbeskrivningar för svenska företag

Reningsverk i Fårö

Fårö Slamsugning HB
Org.nr: 969635-0017
Slamtömning och entreprenadverksamhet inom jordbruket.
Sudersands biologiska reningsverk AB
Org.nr: 556821-8894
Bolaget ska projektera och anlägga ett biologiskt reningsverk på Sudersand, Fårö.