Verksamhetsbeskrivningar för svenska företag

Reningsverk i Emmaboda

Emmaboda Energi och Miljö AB
Org.nr: 556372-9093
Bolaget skall bedriva verksamhet med produktion av värme, handel med värme, distribution av värme. Produktion och handel av vatten, avlopp och renhållning samt entreprenadverksamhet inom energisektion med därmed förenlig ...