Verksamhetsbeskrivningar för svenska företag

Reningsverk i Eksjö

Eksjö Energi AB
Org.nr: 556005-3950
Bolaget har till föremål för sin verksamhet att ombesörja värmeproduktion och hålla distributionssystem för fjärrvärme, samt viss elproduktion. Bedriva handel med el. Ombesörja renhållningsverksamhet och avfallsåtervinni ...