Verksamhetsbeskrivningar för svenska företag

Reningsverk i Dalby

Byggteknik Syd OC AB
Org.nr: 559013-5082
Bolaget installerar och säljer minireningsverk och diverse byggtjänster såsom finsnickeri, markarbete och renoveringar.
JiMa Högtryck AB
Org.nr: 556821-8860
Bolaget ska bedriva högtrycksspolning, avloppsspolning och därmed förenlig verksamhet.