Verksamhetsbeskrivningar för svenska företag

Reningsverk i Bromma

J. Månssons Avloppsservice AB
Org.nr: 556605-7344
Bolaget skall bedriva verksamhet med rörarbeten, sanering, högtrycksspolning, inspektion, övrig fastighetsservice och idka därmed förenliga verksamheter.