Verksamhetsbeskrivningar för svenska företag

Reningsverk i Bredaryd

Ås bys avlopp ek för
Org.nr: 728500-1595
Föreningen har till ändamål att främja medlemmarnas ekonomiska intressen genom att utföra, driva och underhålla avloppsanläggning från tomtgräns för medlemmarnas fastigheter inom Ås by i Gislaveds kommun, Jönköpings län.