Verksamhetsbeskrivningar för svenska företag

Reningsverk i Borlänge

Aktiebolaget Borlänge Energi
Org.nr: 556005-5385
Bolaget har till föremål för sin verksamhet att uppföra, förvärva, äga, förvalta samt utveckla fast och lös egendom i form av anläggningar och utrustning för tekniska tekniska nyttigheter och tjänster samt att mot ersätt ...