Verksamhetsbeskrivningar för svenska företag

Reningsverk i Borås

Borås Energi och Miljö AB
Org.nr: 556527-5590
Bolagets syfte är att enligt god teknisk praxis och med optimalt resursutnyttjande främja en god och långsiktigt hållbar avfallshantering, energiförsörjning samt vatten och avloppsverksamhet. Bolaget skall drivas enligt ...
SIBAB Spolservice i Borås AB
Org.nr: 556766-0856
Föremålet för bolagets verksamhet är att bedriva slamsugning och spolning av brunnar och därmed förenlig verksamhet.