Verksamhetsbeskrivningar för svenska företag

Reningsverk i Avesta

Avesta Vatten och Avfall AB
Org.nr: 556827-5084
Bolaget ska äga, förvalta och utveckla Avesta kommuns VA- och avfallsverksamhet inom ramen för kommunens ägarpolicy. Bolagets ändamål skall vara att enligt god teknisk praxis och gällande lagstiftning samt med optimalt ...
BS Sanering AB
Org.nr: 556504-7643
Bolaget skall utföra åkeri, saneringsarbeten och avloppsrening samt därmed förenlig verksamhet.