Verksamhetsbeskrivningar för svenska företag

Reningsverk i Askim

AvloppsExperten i väst AB
Org.nr: 556803-9696
Bolaget ska bedriva inspektion av vatten- och avloppsledningar, hänförlig konsultverksamhet samt utföra rörreparationer jämte därmed förenlig verksamhet.