Verksamhetsbeskrivningar för svenska företag

Reningsverk i Alfta

Helsinge Vatten AB
Org.nr: 556768-2777
Bolaget har till föremål för sin verksamhet att tillhandahålla kommuner eller kommunala företag som är ägare eller delägare av bolaget, tjänster avseende administration av deras allmänna vattentjänster samt drift och skö ...