Verksamhetsbeskrivningar för svenska företag

Rengöring av byggnader i Ljungby

JN Åkeri HB
Org.nr: 916419-4806
Åkeri, transporter och därmed förenlig verksamhet.
Ljungby Fuktkontroll & Sanering AB
Org.nr: 556766-0435
Bolagets verksamhet ska vara att bedriva konsultation, försäljning och installation av utrustning avseende fuktkontroll och sanering inom värme, vantilation och sanitetsbranschen samt annan därmed förenlig verksamhet.