Verksamhetsbeskrivningar för svenska företag

Rengöring av byggnader i Gävle

DEAN & HINRICHS AB
Org.nr: 556885-1462
Byggfirma och städfirma Renovering och städning av fastigheter. Ska omfatta montering av kök, fönstermontering, målning, tapetsering, spackling, golvläggning, snickeriarbeten, isolering, uppsättning av träpanel, rivning, ...
Inerta Service AB
Org.nr: 556122-9468
Bolaget skall bedriva industrisanering, industriunderhåll, blästring och målning jämte därmed förenlig verksamhet.
JH Sanering AB
Org.nr: 556587-3089
Bolaget skall bedriva saneringsverksamhet på entreprenad, handel med värdepapper, fastighetsförvaltning och därmed förenlig verksamhet.
JTC Skadeservice AB
Org.nr: 556717-9675
Bolaget skall bedriva köp och försäljning av kemisk tekniska produkter, uthyrning av maskiner för sanering av brand-, sot-, vatten-, lukt- och oljeskador, bedriva saneringsverksamhet gällande dessa områden samt därmed fö ...
Maskin & Metallåtervinning i Södra Sverige AB
Org.nr: 556892-2206
Föremålet för bolagets verksamhet skall vara att bedriva handel med metaller, bedriva verksamhet med återvinning, sanering, rivning och demonteringsarbeten samt därmed förenlig verksamhet.
Ocab i Gävle AB
Org.nr: 556454-4822
Bolaget skall utföra sanering av brand-, sot-, vatten-, lukt- och oljeskador, radon samt besiktningar ävensom idka därmed förenlig verksamhet.
Rengöringsgruppen Gävle AB
Org.nr: 556446-2850
Bolaget bedriver städning och sanering samt därmed förenlig verksamhet.