Verksamhetsbeskrivningar för svenska företag

Religiösa samfund i Limhamn

På Limhamn ek. för.
Org.nr: 769622-7334
Föreningen har till ändamål att aktivt verka för Limhamns utveckling och främja medlemmarnas ekonomiska intresse. Skapa förutsättningar för att Limhamn skall vara en attraktiv, hållbar besöks- och turistdestination och h ...
STIFTELSEN FALSTERBO STRAND
Org.nr: 846000-1491
SZS Consulting AB
Org.nr: 556967-4749
Bolaget skall bedriva vård och omsorg, medicinska tjänster och konsultationer, läkarbemanning inom sluten och öppen vård, föreläsning och konferenser samt annan därmed förenlig verksamhet.
Södra Stackpannan EF
Org.nr: 746000-9462
Föreningen har till ändamål att å tomten nr 14 i kv. Stacken, Malmö, uppföra och framdeles omhänderha driften av en panncentral med ledningar och övriga anordningar för förseende av bebyggelsen å tomterna nr 8, 9, 13 och ...
Vattenverkstaden EF
Org.nr: 769629-3161
Föreningens har till ändamål att främja ekonomiska intressen genom att utveckla havet som en hållbar resurs genom: - pedagogiska, kulturella, utomhuspedagogiska, hälsofrämjande och upplevelsebaserade metoder. - att öka ...