Verksamhetsbeskrivningar för svenska företag

Religiösa samfund i Lidköping

INSAMLINGSSTIFTELSEN LOTSEN
Org.nr: 802426-2027
Montessoriförskolan/Lidköping EF
Org.nr: 769616-5294
Föreningen har till ändamål att främja medlemmarnas ekonomiska intressen genom att i egen regi bedriva verksamhet inom förskoleverksamhet med montessoripedagogik.
Norra Härene, Hovby & Kartåsen Fiber och Avlopp EF
Org.nr: 769622-4687
Föreningen har till ändamål att främja medlemmarnas ekonomiska intressen genom att utföra och driva avloppsstamledningar anslutna till det kommunala avloppsnätet, samt nedlägga kanalisation för fiber.