Verksamhetsbeskrivningar för svenska företag

Religiösa samfund i Lidingö

Arne Ljungqvist Anti - doping Foundation AB
Org.nr: 556873-8800
Föremålet för bolagets verksamhet är att tillhandahålla administrativ service till Stiftelsen Arne Ljungqvist Anti-Doping Fondation i form av konferensverksamhet, försäljning av utbildnings- och informationstjänster, kon ...
BARNMISSION I U-LAND
Org.nr: 813600-2600
Bofutura EF
Org.nr: 769615-5956
Föreningen har till ändamål att främja medlemmarnas ekonomiska intressen genom studier, debatt och information kring bostadsfrågor samt påverka beslutsfattare genom lobbying i för företagen , branschen och bostadskonsume ...
Sv. Ink. Medlemsservice AB
Org.nr: 556709-3603
Bolaget ska tillvarata inkassobranschens och medlemsföretagens intressen genom bland annat utredning, opinionsbildning och utbildning samt därmed förenlig verksamhet.
VJH Konsult AB
Org.nr: 556961-9165
Aktiebolaget skall dels bedriva konsultverksamhet inriktat mot men ej begränsat till den finansiella sektorn, rådgivningen avser fond-, värdepappers- och andra tillståndspliktiga bolag. Bolaget skall dels bedriva verksam ...