Verksamhetsbeskrivningar för svenska företag

Religiösa samfund i Kumla

Föreningen Folkets Hus i Kumla u p a
Org.nr: 775700-0596
Föreningen har till ändamål att genom köp och byggande av hus tillhandahålla arbetare och närstående organisationer lämpliga lokaler.
Kumla Promotion Ek. för.
Org.nr: 769603-7105
Föreningen har till ändamål att främja medlemmarnas ekonomiska intressen genom att arbeta för en ökning av företagsamhet och handel i Kumla. Vi ska aktivt arbeta för en utveckling av Kumla som handelsplats, mötesplats oc ...
Tilltala AB
Org.nr: 556831-5591
Föremålet för bolagets verksamhet ska vara direktförsäljning av kosmetika, även konsultverksamhet inom samma område samt därmed förenlig verksamhet.