Verksamhetsbeskrivningar för svenska företag

Religiösa samfund i Kristianstad

SPARBANKSSTIFTELSEN 1826
Org.nr: 802478-1513
Stiftelsen Kunskapsakademien Österlen med uppgiven firma Kunskapsakademien Österlen
Org.nr: 838800-575600001
Verka för ett kulturförankrat agerande inom företag och organisationer genom att anordna seminarier, utbildningstillfällen m m