Verksamhetsbeskrivningar för svenska företag

Religiösa samfund i Karlskrona

Arbetsgivarringen EF
Org.nr: 769601-6133
Föreningens ändamål är att främja medlemmarnas ekonomiska intressen genom att sälja och utföra konsulttjänster såsom arbetsträning, kompetensutveckling och aktivering av långtids- sjuka, arbetslösa och andra anställda. F ...
BLEKINGE FORSKNINGSSTIFTELSE
Org.nr: 835600-4187
Föreningen Folkets Hus i Karlskrona upa
Org.nr: 735000-1462
Att genom förhyrning av lokaler samt köp eller byggande av hus tillhandahålla organisationer och enskilda lämpliga expeditionsoch sammanträdeslokaler samt eventuellt bostadslägenheter och affärslokaler, att om medlemmarn ...
STIFT AF CRISTIERNINS H
Org.nr: 835000-0025