Verksamhetsbeskrivningar för svenska företag

Religiösa samfund i Järfälla

EF Dungen
Org.nr: 713200-0162
Föreningens ändamål är att främja de gemensamma ekonomiska intressen som dess medlemmar har i egenskap av ägare till radhusfastigheterna Skälby 55:2 - 55:54 och 55:56 med tillhörande samfälld mark littera sa, sb, sc, sd, ...
Foskros Fiber EF
Org.nr: 769627-8204
Föreningen har till ändamål att främja medlemmarnas ekonomiska intressen genom att via ett eget kommunikationsnät tillhandahålla medlemmarna nätkapacitet för bl. a. data- och telekommunikation. Föreningen kan även, direk ...
Kallhälls Bilförening, ek. för.
Org.nr: 713200-0402
Att främja medlemmarnas ekonomiska intressen genom att anskaffa och till medlemmarna uthyra bilförnödenheter.