Verksamhetsbeskrivningar för svenska företag

Religiösa samfund i Helsingborg

KONSUL P. OLSSONS STIFTELSE
Org.nr: 843000-1167
SLOB ek. för.
Org.nr: 769604-8599
Föreningen har till ändamål att främja medlemmarnas ekonomiska intressen som arrangörer och producenter av kulturella verksamheter och utbildningar, som exempelvis dansprojekt, föreställningar, kulturhistoriska seminarie ...
STIFTELSEN ESTER
Org.nr: 802477-5879
SVENSKA LUNDBECKSSTIFTELSEN
Org.nr: 843002-5117
Villaföreningen Saxbyn i Saxtorp ek förening
Org.nr: 746000-9710
Att främja medlemmarnas ekonomiska intressen genom planering och iordningställande av fritidsområde å Saxtorp 4:1 samt skötsel och underhåll därav, och skall av fritidsområdet viss avgränsad del ställas till varje medlem ...