Verksamhetsbeskrivningar för svenska företag

Religiösa samfund i Askim

Bjönne tomtägareförening EF
Org.nr: 758500-2699
Att bevaka medlemmarnas gemensamma intressen och utgöra deras organ för förhandlingar med statliga och kommunala myndigheter och institutioner samt enskilda personer och korporationer.
D-Kedjan EF
Org.nr: 769605-2021
Föreningen har till ändamål att direkt, eller indirekt via av föreningen helägt akitebolag, främja medlemmarnas ekonomiska intressen inom verksamhetsområdet däck- och gummihandel, som medlemmarna levererar till föreninge ...
Ekonomiska Föreningen Kobbehall
Org.nr: 716408-5586
Föreningen har till ändamål att främja medlemmarnas ekonomiska intressen huvudsakligen genom att sköta och underhålla den del av fastigheten Kobbegården 1:250, som enligt byggnadsplan är avsedd att användas såsom fritids ...