Verksamhetsbeskrivningar för svenska företag

Rekond i Kungens kurva

MTK - Maskin & Teknik Konsulterna AB
Org.nr: 556440-6709
Aktiebolaget ska bedriva konsultverksamhet inom teknik industri och IT'databranschen, ekonomi, marknad reklam, bygg samt el samt förmedling och uthyrning av lokaler. Dessutom agera'mäklareförmedlare inom dessa områden fö ...