Verksamhetsbeskrivningar för svenska företag

Reklamprodukter i Sollentuna

5 Business Service Europe AB
Org.nr: 556783-3941
Aktiebolagets verksamhet ska vara att bedriva import och export av reklamprodukter, konsumentprodukter inom sport och fritid, konsultverksamhet avseende juridik, handel med med värdepapper och metaller och därmed förenli ...
Duopad AB
Org.nr: 556701-1555
Bolaget ska bedriva försäljning av ergonomiska hjälpmedel samt reklamprodukter jämte därmed förenlig verksamhet.
L.P. West Est Trading AB
Org.nr: 556530-4986
Bolaget skall bedriva import av textilier och reklamprodukter samt därmed förenlig verksamhet.
Sunnex AB
Org.nr: 556380-6842
Bolaget skall direkt eller genom hel- eller delägda dotterbolag bedriva fastighetsförvaltning, bedriva utveckling, handel och service med elkomponenter för industriellt bruk och med reklamprodukter, bedriva biluthyrning, ...