Verksamhetsbeskrivningar för svenska företag

Reklamprodukter i Malmö

CGM Media Resurs AB
Org.nr: 556329-3512
Bolaget skall driva produktion av skriftliga reklamprodukter samt konsultverksamhet inom reklambranschen jämte därmed förenlig verksamhet.
Colorex Media Sweden AB
Org.nr: 556889-8299
Bolaget ska bedriva försäljning och tillverkning av grafiskt material, skyltar, reklamprodukter och trycksaker samt därmed förenlig verksamhet.
Design och Skyltpågarna i Malmö HB
Org.nr: 969723-0580
Skylttillverkning, Profilkläder, Bildekor reklamprodukter.
Klarins Reklamprodukter AB
Org.nr: 556382-1023
Bolaget skall bedriva försäljning av reklamprodukter, gatu- köksverksamhet, äga och förvalta fast egendom och värdepapper samt idka därmed förenlig verksamhet.
Low Season Records EF
Org.nr: 769614-4778
Föreningen har till ändamål att främja medlemmarnas ekonomiska intressen genom att ge ut musik, primärt egen musik skapad av bandet Low Season Combo. Planering, bokning samt genomförande av livespelningar med bandet Low ...
Malmö Hyrverk AB
Org.nr: 556461-5143
Bolaget skall bedriva försäljning av och med reklamprodukter, marknadsföringstjänster, och textilier. Bolaget skall även bedriva arrangemang av och med limousinetransporter samt uthyrning och handel med fordon, handel me ...
Scandinavian Airships AB
Org.nr: 556693-9061
Aktiebolagets verksamhet ska vara reklam, reklamtillverkning, import och försäljning av reklamprodukter samt fotografering och mätning samt därmed annan förenlig verksamhet.
Skåne Promotion AB
Org.nr: 556630-4100
Bolaget skall bedriva försäljning av reklamprodukter ävensom idka därmed förenlig verksamhet.