Verksamhetsbeskrivningar för svenska företag

Reklamprodukter i Hudiksvall

Hudikum AB
Org.nr: 556900-3469
Föremålet för bolagets verksamhet är att utföra distribution av direktreklam, produktion av reklamprodukter samt utbildningsverksamhet inom reklam och media och därmed förenlig verksamhet.
Pappershuset R H Försäljnings AB
Org.nr: 556340-2287
Bolaget skall bedriva försäljning av pappersvaror, reklamprodukter, konsulttjänster, marknadsföring, ävensom idka därmed förenlig verksamhet.