Verksamhetsbeskrivningar för svenska företag

Reklambyråer i Köping

IDÉSTRÖMMEN AB
Org.nr: 556419-1491
Bolaget skall bedriva marknadsföring av företag och dess produkter samt tillverkning av produkter för idrottsorganisationer och kulturella organisationer, samt arrangemang av resor och därmed förenlig konsultverksamhet o ...
Info i Köping AB
Org.nr: 556386-2886
Bolaget skall bedriva reklambyrå- och tidningsförlagsverksamhet samt därmed förenlig verksamhet.
Intresseföreningen Big Inn EF
Org.nr: 769616-8686
Föreningen har till ändamål att gynna medlemmarnas ekonomiska intressen genom att marknadsföra det gemensamma varuhuset och driva färmed föreninlig verksamhet.
Italy By Wine AB
Org.nr: 556860-0257
Aktiebolaget ska bedriva vinprovningar och resor till vingårdar i Italien och andra vinproducerande länder, arrangera företagsevent, bedriva konsultverksamhet inom marknadsföring och försäljning av IT-tjänster samt därme ...
Janne Moréus AB
Org.nr: 556411-5409
Bolaget skall bedriva reklambyråverksamhet samt därmed förenlig verksamhet.
Plimsoll AB
Org.nr: 556285-3167
Bolaget verksamhet skall bestå av byggverksamhet och även ha till syfte att bereda vinst åt aktieägarna. Bolaget skall ha till föremål för sin verksamhet att äga, förvalta och bedriva handel med fast egendom, aktier och ...
Prede AB
Org.nr: 556837-4366
Bolaget ska bedriva verksamhet inom musikinspelning, musik- framträdanden, data IT, webb, reklambyråtjänster, föreläsningar och därmed förenlig verksamhet.
RINK AB
Org.nr: 556565-0081
Bolaget skall bedriva reklambyrå och datakonsultverksamhet med inriktning på internet och hemsidesproduktion ävensom idka därmed förenlig verksamhet.
Twice Around HB
Org.nr: 969755-4138
Kreativt institut för utveckling inom form och design. Konsultverksamheten som erbjuder tjänster för formgivning, inredningsdekor, reklam och marknadsföring samt produkt- utveckling.