Verksamhetsbeskrivningar för svenska företag

Rehabilitering i Varberg

C Bohman Konsult & Design KB
Org.nr: 969740-8806
Löpande bokföring, sköta löner och momsredovisning för små och medelstora bolag och därmed förenlig verksamhet, friskvård och rehabilitering för djur och människor, föreläsningar och kurser inom hundar, hundträning och f ...
Cullhed Rehab AB
Org.nr: 556218-3219
Bolaget ska bedriva sjukgymnastik, rehabilitering, friskvård, preventiva insatser, undervisning och information inom dessa områden samt med dessa grenar förenlig verksamhet. Bolaget ska även äga och förvalta värdepapper ...
Getteröns Kafé och Konferens EF
Org.nr: 769626-8650
Föreningen har till ändamål att vara ett arbetsintregerande socialt företag, som ska främja medlemmarnas ekonomiska intresse genom att driva café, lokalvård och utemiljön av fastigheten Naturum, underhåll av närliggande ...
Nergårdens Centrum För Transkulturell Kunskap & Terapi AB
Org.nr: 556532-5254
Bolaget skall bedriva utbildning, behandling, rehabilitering för pernonutvecklingen inom såväl privat som offentlig sektor samt därmed förenlig verksamhet.
Produqtiva i Varberg AB
Org.nr: 556872-8041
Föremålet för bolagets verksamhet är utbildning, konsulttjänster inom organisationsutveckling, omställning, rehabilitering och hälsa, förvaltning av värdepapper och fast egendom och därmed förenlig verksamhet.
Rehabkonsult i Varberg AB
Org.nr: 556404-4005
Bolaget skall bedriva rehabilitering genom sjukgymnastik, samt därmed förenlig verksamhet.
Tomrun AB
Org.nr: 556750-6513
Bolaget skall bedriva handel med möbler och heminredning för både inomhus- och utomhusbruk, handel med trädgårdsprodukter, friskvård och rehabilitering, hälsobefrämjande tjänster såsom sjukgymnastikverksamhet. Bolaget sk ...
Transkulturell Rehabilitering i Sverige AB
Org.nr: 556553-2065
Bolaget skall bedriva aktiv rehabilitering samt konsultverksamhet inom nämnda område.
Via Novus i Varberg AB
Org.nr: 556902-8847
Bolagets verksamhet är konsulttjänster och utbildning inom rehabilitering, hälsa och arbetsmiljö. Äga och förvalta fastigheter och därmed förenlig verksamhet.