Verksamhetsbeskrivningar för svenska företag

Rehabilitering i Sundbyberg

AB Z Rehabcenter
Org.nr: 556815-2192
Föremålet för bolagets verksamhet är att bedriva sjukgymnastik i form av undersökning, behandling och rehabilitering av bl a idrottsskador, samt massage, akupunktur, personlig träning, friskvård och ergonomi mot företag, ...
Allegra Care AB
Org.nr: 556979-0263
Bolaget skall direkt eller indirekt bedriva verksamhet inom sjuk- och hälsovård, inkluderande äldre- och handikappsomsorg, personaluthyrning, samordna personlig assistans, rehabilitering, hemtjänst, ledsagning och avlösn ...
Care Expert Stockholm AB
Org.nr: 556973-8445
Föremålet för bolagets verksamhet är fysioterapeutisk verksamhet, bedriva vård och omsorg, rehabilitering, utbildning, kurser, personlig assistans, ledsagning, serviceboende, äldreboende och gruppboende. Familjehem, godm ...
Fredrik Aronsson Optimal Prestation AB
Org.nr: 559032-6111
Fysioterapi, gruppträning, personlig träning, träningsresor, utbildning, träningsupplägg på distans, försäljning av rehabilitering och träningsutrustning samt därmed förenlig verksamhet.
K9 Hundcenter AB
Org.nr: 556869-5489
Bolaget skall bedriva hunddagis, försäljning av hundfoder och tillbehör, hundvård samt rehabilitering av hund och därmed förenlig verksamhet.
Metropolitan Rehab AB
Org.nr: 556844-6040
Bolaget ska bedriva rehabilitering, träningsverksamhet, dagvårdsrehabilitering, och rehabilitering i sluten vård samt därmed förenlig verksamhet.
RehIM Rehabilitering och Idrottsmedicin AB
Org.nr: 556811-7815
Föremålet för bolagets verksamhet är att bedriva sjukgymnastisk behandling och rådgivning för patienter inom området led-, muskel- och idrottsskador. Behandlingsmetoder enligt vedertagen praxis, evidensbaserad handhavand ...
Summit HB
Org.nr: 969754-1614
Sjukgymnastik, friskvård, rehabilitering, träning, medicinsk rådgivning, föreläsningar.
Sundbybergs Hälsocenter AB
Org.nr: 556771-8928
Bolaget ska bedriva verksamhet inom rehabilitering, hälso- och friskvård och därmed förenlig verksamhet.